Metamorphosis

22. Červen, 2020

Změna hornin tlakem, teplem nebo chemickými látkami v zemské kůře.

Změna tvaru.

Vývojové změny orgánů rostlin.

Dokonalý a nedokonalý.

Kouzelnické číslo typu iluze, kde jde o bleskovou záměnu dvou osob.

  Proměna jedné osoby.