congress

Jednou za rok, se koná Congress – setkání, shromáždění, kongregace – naše kongregace, kinksterů, libertinů a open minded „kreatur” a přátel. Oslava hédonismu a S&M Projectu.