← Patička

Smluvní podmínky pro zákazníky

Duben 15, 2015

Podmínky užití
Datum účinnosti: 1. 4. 2015

1. Úvod a obecné principy
A. Tyto podmínky užití popisují etický kodex, kterým se S&M Project (nachází se v Praze 9, K Rukavičkárně 978, 190 14) řídí u všech provozovaných aktivit pod tímto názvem, dále známý jako“ S&M, “ a požaduje jeho dodržení od všech koncových uživatelů internetových služeb S&M (dále jen“ služby „) – ti, kteří mají přístup k některým z našich služeb, ale nemají účty („Návštěvníci“), stejně jako ti, kteří získali přístup ke službám („členové“) – toto jsou informace a pokyny týkající se Návštěvníků a Členů při účasti v S&M v on-line komunitě, a jsou důležité pro každého uživatele kvůli vyvarování se špatnému pochopení podmínek. S&M proto žádá, abyste si přečetli tyto podmínky pečlivě.
B. Využití služeb S&M nebo objednání produktu prostřednictvím webových stránek S&M představuje váš souhlas s těmito Podmínkami užití. Pokud nebudete souhlasit s dodržováním těchto Podmínek, nesmíte využít přístupu ke službám S&M či jeho produktům.
C. Služby S&M obsahují materiály pro dospělé a sexuálně explicitní. Souhlasíte a potvrzujete, že vás neuráží sexuálně explicitní materiály a přejete si tyto materiály zobrazit.
D. Souhlasím a prohlašuji, že jsem plnoletý (18 let a více let), oprávněný k nakupování sexuálně explicitních materiálů ve vaši jurisdikci. Souhlasíte s tím a prohlašujete, že jste vstoupili a prohlížíte služby S&M z místa a země, kde přístup a využití těchto sexuálně explicitních materiálů není zákonem zakázáno. Souhlasíte a potvrzujete, že nebudete nabízet zakoupené produkty nebo jinak umožňovat přístup k materiálům z S&M nezletilým osobám nebo osobě, která si nepřeje zobrazit sexuálně explicitní materiály. Souhlasíte a potvrzujete, že produkty, které zakoupíte, jsou pro použití a prohlížení v soukromí vašeho domova a nebudou použity pro veřejné publikování a ani nebudou k dispozici pro veřejnost.
E. S&M nedává žádné záruky ohledně vhodnosti pro konkrétní použití ani S&M nedává žádnou záruku, pokud jde o přesnost popisu výrobků.
F. Text, obrázky, grafika, loga, ilustrace, ikony, data, skripty, programy, software, video a další materiály, které jsou uvedeny na webových stránkách S&M, nebo jinak zpřístupněny prostřednictvím služeb S&M, jsou chráněny autorským právem S&M nebo příslušných vlastníků duševního vlastnictví. Souhlasíte, že nebudete kopírovat, nahrávat, distribuovat, reprodukovat, upravovat, zobrazovat, sdílet, přenášet, prodávat nebo jinak zneužívat nebo sdílet materiály, videa a další duševní vlastnictví S&M nebo poskytovatelů třetích stran. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy České republiky i mezinárodním autorským zákonem. Máte udělenu omezenou licenci pro zobrazení obsahu výrobků S&M v soukromí svého vlastního domova a pouze pro osobní použití. Tato omezená licence zaniká, jestliže porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek.
G. Používání služeb S&M je na vlastní nebezpečí. S&M odmítá veškeré záruky, výslovné nebo předpokládané, nebo jakéhokoliv druhu. S&M neposkytuje žádné prohlášení nebo záruky, pokud jde o kvalitu, přesnost, vhodnost, pravdivost a úplnost kterékoli části této webové stránky nebo jakéhokoli materiálu nebo informací dostupných prostřednictvím služeb S&M. Všechny odkazy na skutečné osoby, žijící nebo mrtvé, je čistě náhodná. S&M a její dodavatelé nejsou odpovědni za správnost a úplnost jakýchkoliv materiálů dostupných prostřednictvím služby S&M.
H. S&M neposkytuje žádnou záruku, že služby budou fungovat nějakým určitým způsobem, nebo na konkrétní platformě, software, prohlížeči, nebo hardware. S&M neposkytuje žádnou záruku, že materiály jsou přijatelné či právně možné zobrazit v jakémkoli právním řádu, nebo že materiály splní vaše očekávání, nebo spokojenost. Jakékoli použití služeb S&M je na vaše vlastní riziko a nesete výhradní odpovědnost za jakékoli škody na hardwaru či softwaru nebo ztrátu dat, počítače, ke kterému dochází při užívání webových stránek bez ohledu na zavinění, včetně poškození nebo ztráty způsobené viry, trojskými koňmi, nebo jiným malwarem.
I. V přípustném rozsahu S&M nenese zodpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, následné, represivní, exemplární nebo následné škody, ke kterým může dojít díky vašemu používání služeb S&M nebo při zakoupení, používání či prohlížení materiálů dostupných na těchto webových stránkách, včetně, ale nikoli jen, ztráty zisku, příjmů, dat nebo jakékoliv jiné ztráty, která však může vzniknout a způsobit škodu a to bez ohledu na zavinění.
J. Jste zodpovědní za adekvátní ochranu a zálohování vašeho hardwaru, softwaru, dat a zařízení používaných k zobrazení webových stránek nebo služeb k přístupu k S&M.
K. S&M respektuje vaše právo na soukromí. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou na dolní části domovské stránky Smproject.org. Užíváním služeb S&M dáváte souhlas k využití vašich informací podle zásady ochrany osobních údajů v době, kdy používáte webové stránky. S&M může ukládat data a informace týkající se vašeho používání služeb S&M na neurčito. Můžete být přesměrováni na webové stránky třetích stran, včetně fakturačních firem, během užívání služeb S&M. Informace, které poskytujete libovolným webovým stránkám třetích stran, je předmětem ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Měli byste si přečíst zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky předtím, než využijete služeb S&M nebo na ně vložíte jakékoliv informace.
L. Nesmíte narušovat bezpečnost služeb S&M nebo se pokoušet o přístup k datům, které nejsou určeny pro uživatele služeb S&M. Nemáte povolen přístup či přihlášení na jakýkoliv server nebo účet bez právoplatné autorizace. Nemáte oprávnění ke zkoušení nebo testování zranitelnosti služeb S&M, webových stránek, serveru nebo bezpečnosti účtů nebo ověřování postupů. Není dovoleno zasahovat do provozu služeb S&M nebo jeho serverů. Nemáte povoleno vkládat nebo se pokoušet vložit viry, trojské koně, nebo malware jakéhokoli druhu. Také není dovoleno, aby jste se pokusili server přetížit, spamovat, posílat nechtěné maily nebo se jakkoli pokoušet o pád webových stránek. Nemáte povolen přístup k jakékoliv části webových stránek nebo serveru, než k tomu, co umožňuje přístup běžným uživatelům. Porušení těchto podmínek bude mít za následek zrušení vašeho oprávnění k používání služeb S&M a může mít za následek žalobu či vyšetřování trestné činnosti. S&M by v tomto případě navázal spolupráci s vyšetřovateli v činném trestním řízení, zda nedošlo k trestné činnosti.
M. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a S&M a určují vám, jak využívat služeb S&M a nahrazují veškeré předchozí smlouvy, písemné, ústní, či jiné předchozí podmínky použití. Nesmíte též postoupit nebo převést své uživatelské jméno, heslo, práva, nebo přihlašovací údaje žádné jiné straně a nikomu jinému.
N. Jakékoliv porušení těchto podmínek by mohlo vést k poškození vlastnictví, pro které by finanční náhrady škod byly nedostatečné a proto má S&M nárok na spravedlivé odškodnění, včetně zdržení jednání, nákladů a poplatků za právní zastoupení v souvislosti s prosazením práva S&M proti vám.
O. Souhlasíte s tím, že se na vás vztahují zákony v osobní jurisdikci a soudy v České republice, v případě podezření pro porušení těchto podmínek.
P. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny zákony, včetně zákonu o mezinárodním dovozu a vývozu a zdržíte se využívání služeb S&M nebo nákupu produktů, které mohou být v rozporu s jakýmikoliv zákony.
Q. Při selhání S&M prosadit některé z těchto podmínek, nepředstavuje vzdání se jich. Pokud je některá z těchto podmínek považována za právně neúčinnou nebo neplatnou, souhlasíte s tím, že zbývající podmínky jsou nadále závazné a vymahatelné.
R. S&M podle vlastního uvážení může ukončit vaše používání a přístup k jeho službám kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, nebo bez udání důvodu, pokud se domnívá, že jste porušil jakoukoliv z podmínek používání. Každá výpověď může přijít bez předchozího upozornění a S&M může okamžitě deaktivovat nebo smazat váš účet. S&M nemá zodpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně z jakéhokoli důvodu při ukončení fungování vašeho účtu.
Revize této listiny
Souhlasíte s tím, že tyto podmínky mohou být změněny nebo doplněny kdykoliv a jakýmkoliv způsobem a přijímáte aktualizovaná pravidla v době, kdy jsou zveřejněna na těchto webových stránkách. Pokaždé, když používáte služby S&,M souhlasíte s Podmínkami, jak byly zveřejněny. Měli byste pravidelně kontrolovat případné úpravy těchto podmínek při každé návštěvě těchto webových stránek pomocí tlačítka „aktualizovat“ na prohlížeči. Měli byste vědět datum poslední revize s těmito podmínkami, které se zobrazí v horní části této stránky. Je-li datum nezměněno, může uživatel předpokládat, že nebyly provedeny žádné změny od posledního čtení Podmínek. Pokud se datum změnilo, ukazuje, že tyto podmínky byly aktualizovány nebo upraveny a aktualizuje/upravuje všechny předchozí verze ihned po jejich zveřejnění.