← Patička

Zásady ochrany osobních údajů

Duben 15, 2015

Zásady ochrany osobních údajů pro Smproject.org
Datum účinnosti: 1. 4. 2015

Úvod a obecné principy
Následující informace jsou navrženy tak, aby vám pomohly pochopit, jak shromažďujeme, používáme, šíříme a zabezpečujeme informace, které jste nám poskytli při přístupu a používání našich stránek. Pokud nesouhlasíte s naší informační praxí, nevstupujte na ně. Přístupem a používáním našich stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami ochrany soukromí.
Tyto zásady ochrany soukromí popisují, jak S&M Project, dále známý jako „S&M,“ shromažďuje informace o všech koncových uživatelích internetových služeb S&M (dále jen „služby“) – ti, kteří mají přístup k některým z našich služeb, ale nemají účet („Návštěvníci“), stejně jako ti, kteří plně využívají členství („Členové“) – co děláme s informacemi, které shromažďujeme, a jaké mají možnosti Návštěvníci a Členové („uživatelé“) ku shromažďování a používání těchto informací. S&M požaduje, abyste si přečetli tyto zásady pečlivě.
Revize těchto zásad
S&M si vyhrazuje právo revidovat, doplnit nebo změnit tyto podmínky i naše další podmínky a dohody, kdykoli a jakýmkoli způsobem. Uživatel by měl pravidelně kontrolovat případné úpravy těchto podmínek a navštěvovat tyto webové stránky a také je pro jistotu pomocí tlačítka „Obnovit“ na prohlížeči je aktualizovat. Uživatel by si měl povšimnout data poslední revize těchto podmínek, které se zobrazí v horní části této stránky. Je-li datum nezměněno i poté, co uživatel klepne na tlačítko „Obnovit“ v prohlížeči, může uživatel předpokládat, že nebyly provedeny žádné změny od poslední četby podmínek. Změnilo-li se datum, podmínky byly aktualizovány nebo upraveny a jejich aktuální verze nahrazuje všechny předchozí verze ihned po jejich zveřejnění.
Osobní údaje S&M Jak je sbírá a jak je používá
S&M shromažďuje informace různými způsoby od návštěvníků a členů, kteří přistupují k různým částem našich služeb a webových stránek, které jsou přístupné prostřednictvím naší služby. Tyto informace používáme především pro zjištění, jak využíváte našich služeb a obecně, tyto informace s třetími stranami nesdílíme. Nicméně, můžeme zveřejnit shromážděné osobní údaje, pokud jsme přesvědčeni, že takové zveřejnění je požadováno zákonem.
Registrace: členové jsou požádáni, aby poskytli určité osobní údaje, včetně jména, fakturačních údajů (jako číslo kreditní karty) a emailu. Osobní údaje získané od členů při registraci se používají ke správě účtu každého člena – pro účely plateb. Tyto informace jsou shromažďovány naším payment procesor partnerem, a nejsou sdílena s třetími stranami, není-li uvedeno jinak, nebo za zvláštních okolností.
Online Inzeráty: S&M může zobrazovat on-line reklamy. Nejsme spojeni s těmito weby třetích stran, a nejsme zodpovědní za jejich nakládání s informacemi.
Odpovědi na e-mailové dotazy: Když návštěvník nebo člen pošle e-mail s dotazem na webové stránky S&M, je e-mailová adresa použita pouze k odpovědi na dotaz, který dostaneme. S&M nepoužije e-mailovou adresu pro jakýkoli jiný účel, a nesdílí e-mailovou adresu s jakoukoliv třetí stranou.
Dobrovolné průzkumy zákazníků: Můžeme pravidelně provádět průzkum. Doporučujeme našim zákazníkům účast v těchto průzkumech, protože nám poskytují důležité informace, které nám pomáhají ke zlepšení našich služeb, které vám nabízíme. Vaše osobní údaje zůstanou přísně důvěrné, a to i v případě, že je průzkum prováděn třetí stranou. Účast v našich osobních průzkumech je dobrovolná.
Ostatní internetová data: S&M také shromažďuje IP adresy, doporučující URL, preference návštěvníků, registrační formuláře uživatelů, nebo komunikaci přenášenou prostřednictvím aplikací webu. Tyto informace používáme k vnitřnímu sledování, kudy uživatelé přicházejí nebo jak jsou odkázáni na naše stránky a účelně je používáme ke kompenzaci zadavatelů reklamy a dalších marketingových subjektů. Tyto informace mohou být poskytnuty třetím stranám. Pokud se rozhodneme poskytnout informace třetím stranám, jsou to informace skládající se z nespecifických statistik a návštěvnosti stránek. S&M nikdy nezveřejňuje specifické informace o zákaznících třetím stranám, pokud není takový postup je požadován zákonem, závaznou smlouvou, na základě soudního příkazu, nebo jiného státního, místního, nebo správního předpisu.
Zvláštní případy: Je to podmínka S&M nepoužívat a nesdílet osobní údaje o návštěvnících nebo členech způsoby, které nesouvisí s výše popsaným, aniž by vám zároveň neposkytnul možnost odmítnout, nebo jinak zakázat jejich použití. Nicméně, S&M může zveřejnit osobní údaje o návštěvnících nebo členech, nebo informace týkající se vašeho využívání služeb nebo webových stránek, které jsou přístupné prostřednictvím našich služeb, z jakéhokoli důvodu, pokud je to podle našeho uvážení, nebo jsme přesvědčeni, že je rozumné tak učinit, včetně:
Kvůli plnění zákonů, různých předpisů či vládní nebo právní žádosti o takové informace;
Chcete-li zveřejnit informace, které jsou nezbytné k identifikaci, kontaktování nebo podání žaloby proti někomu, kdo porušuje naše Pravidla užívání nebo jiných pravidel uživatelů;
Chcete-li chránit S&M a naše členy;
Budeme spolupracovat s orgány činnými v trestním sektoru, stranou ve sporu, a jinými, kteří hledají informace o našich koncových uživatelích v rozsahu požadovaném platnými právními předpisy. Příkladem takové spolupráce je dodržování požadavků úřední obsílky, soudních příkazů a písemností.
„Cookies“ a jak je S&M užívá: „Cookie“ je malý datový soubor, který může být umístěn na pevném disku, při návštěvě určité webové stránky. S&M může používat cookies pro sběr, ukládání, a někdy i sledování informací pro statistické účely, zlepšení poskytovaných produktů a služeb, které poskytujeme pomocí naší telekomunikační sítě. Můžeme použít cookie pro uložení vašeho nastavení a poskytovat různé přizpůsobení a osobní služby pro vás. Tyto cookies neumožňují třetím osobám přístup k žádné z vašich informací ve smyslu zákazníka. Inzerenti a partneři mohou využít také své vlastní soubory cookie. Nemáme kontrolu využití těchto cookies, a výslovně se zříkáme odpovědnosti za údajů shromážděných přes ně.
Firemní E-mail: S&M pošle propagační e-mail pouze osobě, která naznačí, že chce dostávat tyto e-maily. S&M nikdy nebude sdílet e-maily členů nebo uživatelů s jinými společnostmi či subjekty. Členové mohou naznačit, že chtějí dostávat e-maily, během procesu registrování účtu nebo po přihlášení v nastavení účtu. Pro členy a uživatele, kteří uvádějí, že chtějí dostávat e-maily, bude e-mailová adresa uložena v naší databázi a bude pravidelně používána, aby vám zasílala novinky a nabídky našich služeb. Můžete být odstraněn ze seznamu kliknutím na odkaz obsažený v e-mailu s pokynem, jak se odhlásit. Jediný způsob, jak přihlásit uživatelovu e-mailovou adresu, kterou by chtěl přidat do našeho e-mailového seznamu, je, aby nám oznámil, že si přeje být přidán do seznamu e-mailů, a to buď výslovně, nebo se podvolit podmínkám nabídky. Každý e-mail, který vám bude zaslán, obsahuje odkaz a v něm obsažené informace, které vás nasměrují na místo, kde se můžete odhlásit. Když kliknete na tento odkaz, automaticky odstraníte svou e-mailovou adresu z naší databáze bez jakékoli další akce z naší strany. S&M přijal veškerá přiměřená opatření, aby byly dodrženy s těmito pravidly, ale S&M není zodpovědný za příležitostné technické poruchy, které mohou vyústit v nechtěně zaslané e-maily. Pokud k tomu dojde, kontaktujte S&M na e-mailu Info@smproject.org. S&M si vyhrazuje právo vám zaslat e-mail, kdykoliv se to bude týkat vašeho účtu, nebo o jakékoliv změny či problému s našimi službami, bez ohledu na to, zda jste se odhlásili z našeho e-mailového seznamu.

Jako službu pro naše uživatele někdy obsahují e-maily odkazy na různé webové stránky třetích stran v rámci naší komunikace. Nejsme zodpovědní za obsah ani za postupy shromažďování informací z těchto webových stránek, ani za zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Jejich pravidla mohou být v tomto ohledu od S&M podstatně odlišná.

Náš závazek k ochraně dětí
Naše stránky jsou určeny pro dospělé a ne pro jakoukoliv osobu mladší věku 18 let.
Nemáme žádné webové stránky určené pro mladší uživatele. Snažíme se, aby naše webové stránky obsahovala dostatečné varování, aby byl jejich obsah zřejmý a varoval uživatele mladší 18 let, že nejsou vítáni našich webových stránkách; jsme přesvědčeni, že neexistuje nic lepšího, než správný rodičovský dohled nad jejich vlastními dětmi pro používání internetu. Nicméně, budeme činit jakékoliv kroky, kterými lze odradit osoby mladší 18 let od návštěvy našich webových stránek.
Veřejné fórum a externí weby
Mějte prosím na paměti, že veškeré informace, které můžete zveřejnit v naší členské sekci, nebo jiných veřejných prostorách našich webových stránek nebo na internetu, se stává veřejnou informací. Měli byste být opatrní při zveřejňování osobních údajů v těchto prostorách.
Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Uvědomte si prosím, že nejsme zodpovědní za ochranu osobních údajů na jiných stránkách. Doporučujeme uživatelům, aby byli vědomi toho, že pokud opustíte naše webové stránky, měli byste si přečíst zásady o ochraně osobních údajů na každém webu, který sbírá osobní údaje.
Rozhodnete-li se přihlásit na internetové stránky S&M jako „člen,“ vaše jméno, e-mailová adresa, údaje o kreditní kartě a IP adresa jsou uloženy naší fakturační společností. Tato stránka je externí subjekt, a jakmile se tato informace přenese na ně, nemáme žádnou povinnost hlídat její využití ani přijmout žádná opatření. Vše z výše uvedených informací, s výjimkou informace o vaší kreditní kartě, je také uloženo na našich serverech.
S&M – Závazek k zabezpečení dat
Služby a weby, které máme, mají bezpečnostní opatření na ochranu před ztrátou, zneužitím, a změnu informací pod naší kontrolou. I když jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili integritu a bezpečnost naší sítě a systémů, nemůžeme zaručit, že naše bezpečnostní opatření zabrání třetí straně, „hackerům“ nelegálně tyto informace získat. Přijímáme veškerá přiměřená opatření k zabránění takovéhoto narušení bezpečnosti, ale vzhledem k nápaditosti kybernetických zločinců nemůžeme zaručit, že naše bezpečnost je 100% odolná proti narušení. Nesete minimální, ale přesto riziko, takovýchto narušení i ​​přes naše přiměřená bezpečnostní opatření.
Kam směřovat případné otázky týkající se S&M, Pravidla užívání?
Máte-li jakékoli dotazy týkající se pravidel užívání nebo praktiky zde popsaných, může se obrátit na Info@smproject.org